De 400-familie van http-foutcodes bestaat uit client errorcodes. Dat betekent dat normaal gesproken de fout aan de kant van de gebruiker zit en wel vóór de aanvraag door de server wordt verwerkt. De server kan of wil het verzoek niet verwerken, bijvoorbeeld door een fout in de syntax van de url, een beschadigde browsercache en/of cookies.  Het is een algemene fout, die wordt geretourneerd als de server vaststelt dat de fout niet in een van de andere statuscodecategorieën valt.  


1. URL-string ongeldige tekenreekssyntax

In de aangevraagde URL zitten fouten in de gebruikte tekens. URLs maken gebruik van de ASCII-tekenset, tekens die daar niet bij horen worden geconverteerd naar een geldig ASCII-formaat. Zo mag een URL geen spaties bevatten, de browser vervangt deze door + of %20, afhankelijk van het soort aanvraag. Het cijfer na het procentteken moet een hexadecimaal getal zijn. 


Voorbeeld: In het geval dat de gebruiker een pagina "test url.html" oproept, wordt dat bij de aanvraag door de browser veranderd in test%20url. Een opgevraagde pagina "http://www.bookzo.nl/test url.html" krijgt dan ook een 400-fout mee, want de browser verandert de URL in http://www.bookzo.nl/test%20url.html en dit bestand kan niet worden gevonden.  


2. Beschadigde browsercache en cookies

Ook als de URL correct is kan de 400-fout nog steeds voorkomen. Dat kan gebeuren door beschadigde bestanden in de browsercache of problemen door verlopen en/of beschadigde cookies. 


3. DNS-opzoekcache

Als de lokaal opgeslagen DNS-gegevens niet zijn gesynchroniseerd met geregistreerde DNS-informatie kan dat een probleem opleveren bij het omzetten van domeinnaam naar IP-adres. 


4. Bestandsgrootte te groot

Een 400-fout kan ook optreden als je probeert een bestand, dat te groot is voor de maximale bestandsgroote zoals deze is ingesteld op de server, te uploaden naar een website.


5. Algemene serverfout

Een 400-fout kan ook worden veroorzaakt door een fout op de server.  



Mogelijke oplossingen: 


1. Controleer de URL op fouten: Geen spaties, geen umlaute/trema's, geen dubbele %-tekens. Check of 

2. Leeg de browsercache en/of verwijder oude cookies

3. Leeg de DNS-cache op je PC. 

4. De fout Bestand is te groot is gerelateerd aan de maximale bestandsgrootte voor uploads,  zoals deze is ingesteld op de server. Dit valt clientside niet op te lossen. Neem contact op met de eigenaar van de site.

5. Probeer de opgevraagde bladzijde te laden in andere browsers. Als het laden van de pagina niet lukt, is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een probleem op de server. Neem contact op met de eigenaar van de site.