Update 4.03.69

Verbeterd

  • Mailen lukte af en toe niet meer.
  • Inloggen met nieuw account ging niet.
  • Bookzo stond een tijdje vast in sommige situaties.
Login to post a comment