Update 4.03.71

Verbeterd/opgelost


  • Herbereken knop bij de reservering
  • Acties met bedrag niet zichtbaar op factuurafdruk (bij bestaande accommodatieregel herberekenen om toe te passen).
  • Factuurdatum verzamelfactuur
  • regels bleven staan bij verplaatsen Kostenregels naar hoofdfactuur
  • Tot datum bij invoeren prijzen loopt mee met vanaf datum
  • VirtualUI Verbeteringen
Login to post a comment