Update 4.3.101

Verbeterd / Nieuw

  • Facturen zonder openstaand saldo niet meenemen in de batch eindafrekeningen voor eigenaren.
  • Het formaat van alle standaardrapportages aangepast naar A4 i.p.v. letter.
  • Snelheid van rapportage 'Aanwezigheidslijst' verbeterd.
  • Bij rapportage 'Uitgiftelijst' en 'Ophaallijst' rekening houden met de datums op regelniveau in de reservering.
  • Bij rapportage 'Uitstaande kostenlijst' ook de mogelijkheid om de aankomst- en vertrekdatum uit te sluiten.
  • Juiste taal overnemen bij andere talen boekingen Travelbase.
  • Verkeerd rateplan werd toegepast bij boeking uit Travelbase.
  • Status CANCELLED_EXTERNAL werd als modification verwerkt vanuit Travelbase.
  • Analyse kosten, veld groep werd soms gevuld met een gekoppelde accommodatie i.p.v. de geboekte accommodatie.
  • Export AVS (export als UTF8, en lege waardes vervangen door een .)
Login to post a comment