Update versie 4.3.121

  • Rateplan viel web bij verlengen van verblijf met aankomst in het verleden
  • USP toegevoegd aan accommodatie omschrijvingen (Elements)
  • Kopie Omzetverloop uit eerdere versie werkte niet meer door toevoeging parameter
  • Accommodaties werden soms dubbel afgedrukt op wissellijst
  • herberekening reservering met veel accommodaties ging niet altijd goed
  • Eerste accommodatie werd verkeerd gevuld bij Analyse extra kosten
  • Meer kunnen chargen op CC als doorgegeven van booking.com
  • Bevestigingsdatum ook aanmaken/opslaan als de reservering eerst wordt gefactureerd
  • Exact koppeling, Openstaande saldo’s worden opgehaald bij start synchronisatie, zodat facturen gemaakt tijdens de synchronisatie niet gelijk als betaald komen te staan.
  • Bij Hover in planbord alleen kenmerken met Prio hoger dan Basis (als er kenmerken zijn met prio hoger dan basis)
Login to post a comment