Reserveringen die gefactureerd zijn kunnen niet zomaar verwijderd worden uit het planbord. Om facturen te verwijderen moet er een annulering van gemaakt worden. Een annulering is een creditnota van de gefactureerde kosten, hierin geeft u aan welk deel van de huur en kosten de gast terug ontvangt.


  • Open de reservering/factuur
  • Klik op Annulering > Opslaan en e-mailen of Opslaan en afdrukkenHet kan zijn dat de gast nog een percentage van de huursom moet betalen of bijvoorbeeld de reserveringskosten. Op het moment dat u een Annulering maakt verschijnt onderstaand venster. Geef hier het percentage in wat de gast eventueel nog moet betalen. Voer 0% in als de gast het volledige huurbedrag terug krijgt. U ziet gelijk de berekening van de annulering voordat u op [Ok] klikt.


Het is tevens mogelijk om in dit scherm de kosten aan of uit te vinken voor het annuleren.Ook is het mogelijk om de bedragen handmatig aan te passen.Bij elke wijziging ziet u steeds de berekening voordat u annuleert.


Kloppen alle bedragen, klik dan op [Ok] om de annulering te maken en te versturen aan uw gast.

Na het maken van de annulering verschijnt de knop Annulering herberekenen. Heeft u na het maken van de annulerin
Via deze knop kunt u na het maken van de annulering alsnog de annulering wijzigen of herberekenen.

Zie ook: Annulering herberekenen


Onderaan dit artikel staat een voorbeeld van een annulering.


Extra kosten annuleren

Bookzo annuleert de extra kosten volgens de instellingen van de betreffende extra kosten. Als 'Kosten teruggave bij annuleren reservering staat aangevinkt' krijgt de gast deze kosten volledig terug. Staat dit uit gevinkt, dan moet hij deze kosten betalen. Staat daarnaast ook 'Volgens annuleringspercentage' aangevinkt, dan wordt het bedrag berekend volgens het percentage wat u invoert.
Administratieve verwerking


De originele factuur krijgt nu de status Geannuleerde factuur.

Bij Extra facturen & orders staat de Annulering (creditnota), met een eigen (factuur)nummer.

Indien de gast nog een bedrag retour krijgt, voer dan bij de betaling als kenmerk het nummer van de Geannuleerde factuur in.


Gekoppeld aan de administratie

Voert u na het maken van de annulering nog wijzigingen door in de geannuleerde factuur of de annulering, dan dienen deze wijzigingen handmatig te worden doorgevoerd in de administratie.