Accommodaties verbergen in het planbord , zonder de accommodatie daadwerkelijk  te verwijderen.

  • Ga naar Stamgegevens > Accommodaties.
  • Dubbel klik op de naam van de accommodatie om deze te openen.
  • Voeg in het nummer veld achter de naam van de accommodatie -9999 in
  • Klik daarna op Opslaan en sluiten.De accommodatie met alle gegevens blijft beschikbaar in de lijst met accommodaties.

De accommodatie wordt verborgen in het planbord.