Bookzo is gekoppeld met het hotelsloten systeem Hotek Classic.


Open de reservering en kies Koppelingen > Hotek.

Automatisch worden de bekende reserveringsgegevens overgenomen zoals: Room, Arrival, Departure en Guest.Klik daarna op de knop Assign. Op dat moment worden de oude gegevens van de kaart gewist en de nieuwe gegevens op de kaart geplaatst.Instellingen


De koppeling met Hotek moet eenmalig per werkplek worden ingesteld. De gegevens die u daarvoor nodig heeft worden beschikbaar gesteld door Hotek.

Dit betreft:

  • Het IP adres van de server  van Hotek
  • Client ID
  • Device ID


Klik op het tandwiel icoon om de instellingen te tonen. Vul bij Settings de gevraagde gegevens in.
Software vereisten Hotek


Naast LockOH System heeft u onderstaande software van Hotek nodig:

  • LockOH PMS Server
  • LockOH PMS Client


Beide applicaties moeten naast Bookzo opgestart zijn.

Beschikt u nog niet over de benodigde sofware? Informeer dan vooraf bij Hotek over eventuele extra kosten die ze bij u in rekening brengen.Accommodatie instellingen


Bij de kamer moet het 'Code' veld in Bookzo overeenkomen met het kamernummer van Hotek. Het is niet nodig om de voorloopnullen in te stellen, deze vult Bookzo zelf aan.
Het is mogelijk dat er in Hotek alfanumerieke codes worden toegepast, voer deze dan in bij het tabblad 'Koppelingen

 Hotek'. Het 'Code' veld wordt daarmee overruled.