Het is mogelijk om uw gasten na een verblijf in uw accommodatie een beoordeling te laten maken. Dit kan middels Reviews in Bookzo. Om dit te realiseren heeft u een review nodig, een mail met daarin een link naar het beoordelingsformulier en eventueel een taak om deze mail automatisch te versturen.


Review

 • Ga naar Onderhoud > Reviews en klik op [Nieuw] om een review in te stellen.
 • Geef de review een herkenbare naam.
 • Vink eventueel 'Resultaten standaard online verbergen' aan. In dat geval wordt de review niet online getoond en moet dit achteraf handmatig gedaan worden.
 • Vink aan voor welke accommodaties de review van toepassing is (per accommodatie is 1 review mogelijk). • Klik op de knop [Vraag toevoegen], onderstaand venster opent.Bij type kunt u kiezen uit:

 1. Beoordeling: de resultaten worden online bij de accommodatie getoond en de waardering bestaat uit een cijfer van 1 tot en met 10.
 2. Enquête (intern): de resultaten zijn voor eigen gebruik en worden in eerste instantie niet online getoond.
  Dit kan overigens wel aangezet worden.


Kiest u voor Beoordeling dan kan de gast een cijfer van 1 tot 10 kiezen.

Kiest u voor Enquête dan wordt er een tekstveld of keuzeveld aan de gast getoond.

Bij Vraagtype kunt u kiezen uit:

 1. Tekstveld: toont een tekstveld voor 1 regel.
 2. Vrije tekst: toont een tekstveld voor meerdere regels.
 3. Keuzelijst: toont een keuzelijst van de vooraf ingestelde keuze's
 4. Titel: dit is geen vraag, maar hiermee kunt u een eigen titel meegeven aan de reviewVoorbeeld BeoordelingBij type beoordeling stelt u de vraag zo dat de gast kan antwoorden met het geven van een cijfer van 1 tot en met 10.

Bij beschrijving kunt u eventueel een toelichting invoeren.


VerplichtStaat standaard op Nee, de vraag is dan niet verplicht. Zet deze op Ja indien deze vraag verplicht is.
Toon in review (per review)Staat standaard op Nee, deze wordt dan online niet bij de accommodatie getoond. Zet op Ja indien u het antwoord online bij de accommodatie wilt tonen.
Tonen in overzicht (totalen)Het antwoord wordt dan ook bovenin in de review bij de totalen getoond.
Volgordenummer Door het nummer te wijzigen kunt u achteraf de volgorde van de vragen wijzigen.Voorbeeld Enquête (intern)Vul op de onderste regel bij beschrijving de keuze mogelijkheid in, gescheiden door een komma.

Dus: Perfect, Goed, Matig, Slecht.


Bookzo toont dit in het venster als:


VerplichtStaat standaard op Nee, de vraag is dan niet verplicht. Zet deze op Ja indien deze vraag verplicht is.
Toon in review (per review)Staat standaard op Nee, deze wordt dan online niet bij de accommodatie getoond. Zet op Ja indien u het antwoord online bij de accommodatie wilt tonen.E-mail via Brieven & Mailings


Via taken is het bijvoorbeeld mogelijk om twee dagen na vertrek automatisch een mail naar de gast toe te sturen. In deze mail staat dan een link naar het beoordelingsformulier.


Voorbeeldmail

Bent u nog niet bekend met het maken van brieven en taken in Bookzo, lees dan ook onderstaande kb-artikelen:

Het is belangrijk dat u via de knop [Voeg samengevoegd veld in] veld in, kiest voor Review Url.


Wanneer je gebruik maakt van Elements dien je de stappen in het artikel Review URL samenstellen voor Elements te nemen.


Voorbeeld taak

Maak daarna een taak aan waarin u instelt dat bijvoorbeeld 2 dagen na vertrek deze mail naar de gast wordt toegestuurd.
Review resultaten en antwoorden


Heeft een gast een beoordeling gemaakt, dan worden deze afhankelijk van de instellingen wel of niet online bij de accommodatie getoond (zie voorbeeld van Nieuwvliet Vakantiewoningen). Tevens vindt u de antwoorden terug in Bookzo in de review achter het tabblad Antwoorden.Klik op het + teken om de antwoorden per review te openen en in te zien.

Het kan natuurlijk voorkomen dat er een beoordeling wordt gegeven welke u liever niet online wilt tonen.

Klik dan met de rechter muis op het antwoord en klik op Online verbergen.