Alleen beschikbaar als u gebruikt maakt van de eigenarenmodule!


Klik op  [Stamgegevens] > [Nieuwe eigenaar]. Een pop-up opent met een scherm waarin u alle eigenaar gegevens kunt invoeren. 


Gegevens eigenaar

  • Vul hier de n.a.w.-gegevens in van de eigenaar. Deze velden spreken voor zich.


Eigenaar gegevens


Wachtwoord online vul hier een wachtwoord voor de eigenaar in. Middels een combinatie van zijn e-mail adres en het wachtwoord heeft de eigenaar toegang tot zijn persoonlijke online overzicht. Hier kan hij de afrekeningen en de bezetting van zijn accommodatie(s) terug zien. Tip: gebruik bijvoorbeeld www.onlinewachtwoordgenerator.nl om snel en eenvoudig een sterk wachtwoord aan te maken
Provisie vul hier het percentage in van de provisie die u over de verhuurbemiddeling ontvangt
Dagen eigen gebruik vul hier het aantal dagen in dat de eigenaar gebruik mag maken van zijn eigen accommodatie
Korting eigen gebruik vul hier het kortingspercentage in waarvoor de eigenaar gebruik mag maken van zijn eigen accommodatie. Als de eigenaar bijvoorbeeld niets hoeft te betalen, vul hier dan 100% in


In het Memo venster kunt u eventueel additionele informatie over de eigenaar opslaan. Vergroot het pop-up venster en klik op het tabblad 'Memo'. 


Contact gegevens

  • Vul hier de contactgegevens in. Deze velden spreken voor zich.


Overige


Rekeninghouder
vul hier de naam van de rekeninghouder in
Rekeningnummer
dit veld is in principe niet meer van toepassing, IBAN is hiervoor in de plaats gekomen
IBAN
vul hier het IBAN nummer in van de eigenaar
BIC
vul hier het BIC nummer behorende bij het IBAN van de eigenaar
BTW nummer
vul hier eventueel het BTW nummer is van de eigenaar als hij BTW plichtig is
Alert
vul hier een eventuele waarschuwing of melding in


Klik daarna op [Opslaan] of [Opslaan en sluiten].