Als je een rapport via taken verstuurd gebeurd dit altijd met de standaard instellingen/parameters van het rapport.Door een script aan het rapport toe te voegen is het mogelijk om deze parameters aan te passen.


Bij eigenschappen is te zien in welk scriptaal het rapport is gemaakt.
In geval van C# gebruik this. en [ ]


Selecteer bij Event: Data Source gevraagd en voeg het script toe.


 


private void Bezettingsgraad_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) {

}


Voeg daarna op de lege witregel onderstaand stukje code toe.


 
  this.Parameters["DatumVanaf"].Value = DateTime.Now.AddDays(-1);
  this.Parameters["DatumTotEnMet"].Value = DateTime.Now.AddDays(365);


Om vaste datums i.p.v. datums op basis van de huidige datum in te voeren voeg onderstaand stukje code toe.

  this.Parameters["DatumVanaf"].Value = DateTime.Parse("<datum in format dd-mm-jjjj>");
  this.Parameters["DatumTotEnMet"].Value = DateTime.Parse("31-12-2023");

Bij elkaar ziet dit er dan zo uit:


private void Bezettingsgraad_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) {
  this.Parameters["DatumVanaf"].Value = DateTime.Now.AddDays(-1);
  this.Parameters["DatumTotEnMet"].Value = DateTime.Now.AddDays(365);
}


Of met vaste datums:

private void Bezettingsgraad_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) {
  this.Parameters["DatumVanaf"].Value = DateTime.Parse("01-01-2023");
  this.Parameters["DatumTotEnMet"].Value = DateTime.Parse("31-12-2023");
}

In geval van Visual Basic gebruik me. en ( )


Selecteer bij Event: Data Source gevraagd en voeg het script toe.
Private Sub ReserveringenLijstMetMemo_DataSourceDemanded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

End Sub


Voeg daarna op de lege witregel onderstaand stukje code toe.


Me.Parameters("DatumVanaf").Value = DateTime.Now.AddDays(1)
Me.Parameters("DatumTotEnMet").Value = DateTime.Now.AddDays(7)


Om vaste datums i.p.v. datums op basis van de huidige datum in te voeren voeg onderstaand stukje code toe.

 Me.Parameters("DatumVanaf").Value = DateTime.Parse("<datum in format dd-mm-jjjj>")
 Me.Parameters("DatumTotEnMet").Value = DateTime.Parse("31-12-2023")


Bij elkaar ziet dit er dan zo uit:


Private Sub ReserveringenLijstMetMemo_DataSourceDemanded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  Me.Parameters("DatumVanaf").Value = DateTime.Now.AddDays(1)
  Me.Parameters("DatumTotEnMet").Value = DateTime.Now.AddDays(7)
End Sub


Of met vaste datums:


Private Sub ReserveringenLijstMetMemo_DataSourceDemanded(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
 Me.Parameters("DatumVanaf").Value = DateTime.Parse("01-01-2023")
 Me.Parameters("DatumTotEnMet").Value = DateTime.Parse("31-12-2023")
End Sub