Rapportages en analyses kunnen worden opgeslagen als favoriet. Als u een rapport of analyse heeft aangemerkt als favoriet, dan verschijnt er links onderin een extra knop 'Favorieten'. Via de favorieten heeft u snel toegang tot uw meest gebruikte rapportages en analyses.


Een rapportage markeren als favoriet

  • Ga naar 'Rapportage'
  • Klik met de rechtermuis op het rapport wat u wilt aanmerken als favoriet.
  • Klik op 'Favoriet'.
Een analyse markeren als favoriet


  • Ga naar 'Analyse'.
  • Maak een nieuwe analyse.
  • Klik op [Opslaan] om de analyse een naam te geven.
  • Klik op het rode ❤ icoontje om te markeren als favoriet.

Favorieten


Links onderin Bookzo verschijnt nu een extra knop [Favorieten].
Klik op [Favorieten] en de betreffende rapportages en analyses worden getoond.Klik op de betreffende rapportage of analyse om deze toe te passen.


Klik met de rechtermuis op een rapport of analyse om eventueel de volgorde te wijzigen of om te verwijderen uit de favorieten.De Favorieten zijn ook zichtbaar in Bookzo Web!

Ga hiervoor in Web naar Rapportage en open het mapje Favorieten