Via taken is het mogelijk om automatisch een betalingsbevestiging te versturen. Uiteraard is het ook mogelijk om deze handmatig vanuit de reservering te versturen.


Download vooraf de benodigde bestanden onderaan dit kennisbankartikel.


 1. Ga naar 'Stamgegevens  Opmaak documenten' en klik op [Nieuw].
 2. Geef het bestand een naam: 'Betalingsbevestiging'.
 3. Kies bij lay-out type voor 'Bevestiging'.
 4. Vink 'Niet als bijlage meesturen' aan.
 5. Klik op [Lay-out laden] en zoek het gedownloade bestand 'Betalingsbevestiging NL.repx' en klik op [Openen]
 6. Klik op [Uitgebreide] editor en klik op [Openen]
 7. Zoek het gedownloade bestand 'Betalingsbevestiging NL.rtf' en klik op [Openen].
 8. Klik op [Opslaan].


Gebruikt u ook Duits en Engels, klik dan onderin op de betreffende talen en herhaal de stappen vanaf punt 5.


De e-mail komt er dan als volgt uit te zien:
Versturen via taken

Het is mogelijk om via taken deze mail automatisch te versturen indien er een betaling wordt toegevoegd aan de reservering.


Ga naar 'Onderhoud  Taken' en klik op [Nieuw].

 • Geef de taak een naam: 'Verstuur Betalingsbevestiging'.
 • Kies bij 'Taak' voor 'Verstuur bevestiging'.
 • Kies bij 'Bron' voor 'Betalingsbevestiging'.
 • Kies bij 'Doel' voor [FactuurEmail].
 • Aantal zet u op '0'.
 • Termijn op 'Dagen'.
 • Voor / Na op 'Na'.
 • Veld op 'Betaaldatum'.
 • Vanaf op de datum van vandaag.


Daarnaast is het belangrijk om het filter in te stellen. Standaard staan er in Bookzo al een aantal betaalwijzen. In de meeste gevallen is het niet wenselijk dat bij elke betaalwijze ook de mail wordt verstuurd. Door te filteren op het ID van de betaalwijze kan hier ook een selectie op worden gemaakt.Klik op filter en kopieer en plak [Via] <= 0 Or [Via] = 4 in het onderste gedeelte van de filter editor.Op deze manier worden alleen betalingsbevestigingen verstuurd indien de betaling wordt geïmporteerd via de boekhouding, Bank en Online.


De 'taak' ziet er dan als volgt uit:Klik op [Starten] en daarna op [Opslaan en sluiten] om de taak daadwerkelijk te activeren.