Een uitnodiging voor het geven van een aantal sterren via TrustPilot kan worden verstuurd via automatische taken. Hier beschrijven we de stappen die daarvoor nodig zijn.


Maak het template aan bij de reserveringsvelden.

Ga naar 'Instellingen, Instellingen, tabblad reserveringen' en voer daar het template in van TrustPilot.

Let erop dat het gehele script op 1 regel moet staan en dat de tags geen spaties bevatten, verder kunnen de volgende velden gebruikt worden:

<Contactpersoon>  

<Adres>  

<Postcode>  

<Plaats>  

<Land>  

<LandLocale>  (Invullen bij Landen)

<LandVrijveld>  (Invullen bij Landen)

<Email>

<Telefoon>

<Mobiel>

<Reserveringnummer>

<AantalPersonen>

<AankomstDatum>

<VertrekDatum>

<Totaalbedrag> 


Voorbeeld:

<script type="application/json+trustpilot">{"recipientEmail": "<Email>","recipientName":"<Contactpersoon>","templateid": "<LandVrijveld>","locale": "<LandLocale>","referenceId": "<Reserveringnummer>","tags":["Bookzo"]}</script>


Maak een brief aan die gebruikt wordt om te versturen.

Ga naar 'Onderhoud, Brieven & Mailings' en maak een nieuwe brief aan.

Geef een Naam op, kies als Type: Bij de reservering en voer een onderwerp in.

Kies voor 'Uitgebreide editor, voeg samenvoegveld in, TemplateText'.

In de brief wordt nu <<TemplateText>> toegevoegd, sluit het venster en sla de brief op.


Maak een taak aan om de brief na vertrek te versturen.

Ga naar 'Onderhoud, Taken' en maak een nieuwe taak aan.

Geef een naam op en kies als Taak 'Verstuur Brief'.

Kies bij Bron de hierboven aangemaakte brief.

Geef bij doel het email adres van Trustpilot op (deze kunt u vinden in uw Trustpilot omgeving, ****@invite.trustpilot.com)

Geef bij 'Activering' op wanneer de mail verstuurd moet worden, bijvoorbeeld wanneer de gast 2 dagen na vertrek de sterren moet opgeven: