Vanaf nu is het mogelijk om bij Extra kosten aan te geven of deze wel, of niet op de factuur moeten worden doorgevoerd. 


Waarom wil je kosten niet op je factuur? 

Als je verhuurt voor eigenaren kan de situatie zich voordoen dat de eigenaar sommige kosten zelf incasseert bij aankomst van de gasten. Denk hierbij aan schoonmaakkosten en/of  borg.


Deze kosten wil je wel vermelden aan de gast, zodat deze tijdens het boeken wel het totaalbedrag ziet, maar niet opnemen in je boekhouding. 

Dit is precies wat er gebeurt als je bij de Extra kosten 'Uitsluiten van factuur' aan vinkt.


Deze instelling kan niet zomaar voor alle kosten worden gezet.

Het is alleen mogelijk als:

  • Gebruik wordt gemaakt van de Eigenarenmodule
  • Het vinkje 'Bij aankomst te voldoen' aanstaat onder het tabblad Instellingen
  • Het vinkje 'Omzet voor eigenaar' uitstaat


Dan zie je de mogelijkheid om onder het tabblad 'Geavanceerd' een vinkje te zetten bij 'Uitsluiten van factuur'.

Bij het aanzetten van het vinkje wordt een disclaimer getoond waarin wordt aangegeven dat de eigenaar of organisatie zelf zorg dient te dragen voor het factureren van de kosten. 


Als je gebruik maakt van deze optie wil je dit ook duidelijk vermelden op je factuur. 

Daarom zijn is in de layout een veld toegevoegd 


Wanneer je alles juist heb ik ingesteld kun je zowel in Web als in Desktop de kosten toevoegen als Extra kosten op de reservering. 

Deze worden apart vermeldt in de reservering.


Weergave Desktop

Weergave Web


De kosten worden uiteraard ook op de website getoond! Hier wordt nogmaals aan de gast duidelijk gemaakt dat de kosten bij aankomst moeten worden voldaan.

Mocht je twijfelen of deze instellingen juist zijn voor jouw situatie? Neem dan gerust contact op met onze supportafdeling via support@bookzo.nl of via 0222-745015