Instellingen Algemeen


Ga naar Instellingen > Instellingen om de instellingen te configureren. Dit zijn instellingen die gelden over de hele database en doorgaans maar één keer ingesteld te moeten worden.
Afhankelijk van eventuele koppelingen kunnen de tabbladen in de instellingen verschillen van het voorbeeld.
Wij behandelen hieronder de basis instellingen welke voor alle Bookzo gebruiker gelijk zijn. In de video hieronder lopen de we Algemene instellingen stap voor stap met je door.