Het is mogelijk om verschillende rateplans te maken. Deze zijn bovenop het bestaande prijzensysteem van toepassing. Hierdoor wordt het mogelijk voor de gast te kiezen uit meerdere prijzen bij het online boeken. De aangeboden prijs kan dan bijvoorbeeld exclusief of inclusief ontbijt zijn of bijvoorbeeld 'Refundable' of 'Non-Refundable'.
Rateplan maken

  • Ga naar Onderhoud > Rateplans.
  • Klik op Nieuw.
  • Een pop-up venster opent waar u het Rateplan in kunt makenNaam:    Geef hier een herkenbare naam op voor het rateplan, deze naam is voor intern gebruik.
Prijzen verhogen met:        Vul hier het bedrag in met de toeslag op de basisprijs. Dit kan een bedrag zijn of een percentage. Is het een korting op de basisprijs zet dan een - teken voor het bedrag of percentage.
Start op:    Vul hier de datum in wanneer het Rateplan start. De datumselectie wordt niet gebruikt met channelmanagers.
Eindigt op:Vul hier de datum in wanneer het Rateplan stopt. De datumselectie wordt niet gebruikt met channelmanagers.
Rate code:Bent u gekoppeld met een channelmanager, dan is het rateplan hier te koppelen met het rateplan van de channelmanager.
Beschikbaar op eigen website:Indien aangevinkt is het rateplan beschikbaar op de eigen website.
Kan gecombineerd worden met andere rateplans:Indien aangevinkt kan dit rateplan gecombineerd worden met andere rateplans.
Omschrijving:Vul hier de naam in van het Rateplan zoals het zichtbaar moet worden voor de gast. Online en bijvoorbeeld in correspondentie.
Afbeelding:Voeg eventueel een afbeelding toe aan het Rateplan
Prijzen:Selecteer de prijzen waarop het Rateplan van toepassing moet zijn.
Online beschrijving:Beschrijf hier eventueel het Rateplan uitgebreider
Specifieke voorwaarden:Als er afwijkende voorwaarden zijn m.b.t. de aanbetaling, dan is dat hier in te stellen.


Klik op [Opslaan en sluiten].Rateplan niet beschikbaar op eigen website

Als dit is uit gevinkt dan verschijnt er nog een extra tabblad [Prijsinfo]. In dit venster zijn extra aanpassingen mogelijk om de prijs richting de channelmanagers te sturen.
Rateplan toewijzen in de reservering

Bij de reservering is er een kolom 'Rateplan'. Indien er bij de prijsberekening een rateplan mogelijk is worden alle beschikbare rateplans in deze kolom geladen. Na het kiezen van het rateplan wordt de prijs hierop aangepast. In de kolom is terug te zien welk rateplan is toegepast.Bij Instellingen > Algemeen is aan te vinken of het verplicht is om een rateplan te kiezen.Indien aangevinkt wordt onderstaand venster getoond bij het maken van een nieuwe reservering. Er moet dan een keuze gemaakt worden uit een van beide rateplans voordat de reservering verder gemaakt kan worden.