Het is mogelijk om verschillende rateplans te maken. Deze zijn bovenop het bestaande prijzensysteem van toepassing. Hierdoor wordt het mogelijk voor de gast te kiezen uit meerdere prijzen bij het online boeken. De aangeboden prijs kan dan bijvoorbeeld exclusief of inclusief ontbijt zijn of bijvoorbeeld 'Refundable' of 'Non-refundable'.
Rateplan maken

  • Ga naar Onderhoud > Rateplans.
  • Klik op Nieuw.
  • Een pop-up venster opent waar u het Rateplan in kunt makenNaamGeef hier een herkenbare naam op voor het rateplan, deze naam is voor intern gebruik.
Prijzen verhogen met    Vul hier het bedrag in met de toeslag op de basisprijs. Dit kan een bedrag zijn of een percentage. Is het een korting op de basisprijs zet dan een - teken voor het bedrag of percentage.
Start opVul hier de datum in wanneer het rateplan start. De datumselectie wordt niet gebruikt met channelmanagers.
Eindigt opVul hier de datum in wanneer het rateplan stopt. De datumselectie wordt niet gebruikt met channelmanagers.
Kan gecombineerd worden met andere rateplans:Indien aangevinkt kan dit rateplan gecombineerd worden met andere rateplans.
Eigen gebruikIndien aangevinkt dan is het rateplan beschikbaar in Bookzo. Is dit uit gevinkt dan is het mogelijk om het rateplan te koppelen met channels of channelmanagers. Het tabblad 'Prijsinfo' en 'Rate code' verschijnen voor extra mogelijkheden.
Online boekbaarDeze optie is alleen beschikbaar als het vinkje voor eigen gebruik staat aangevinkt. Het rateplan is dat ook via de eigen website te boeken.
Nachten vooraf boekenDeze optie is alleen beschikbaar als het vinkje voor eigen gebruik staat aangevinkt. Hier is in te stellen hoeveel nachten voor aankomst het rateplan van toepassing is. Stel je maakt een refundable rateplan wat 10 dagen voor aankomst niet te boeken mag zijn. Vul hier dan 10 in.
Rate codeBent u gekoppeld met een channelmanager, dan is het rateplan hier te koppelen met het rateplan van de channelmanager.
Beschikbaar op eigen websiteIndien aangevinkt is het rateplan beschikbaar op de eigen website.
Kan gecombineerd worden met andere rateplansIndien aangevinkt kan dit rateplan gecombineerd worden met andere rateplans.
OmschrijvingVul hier de naam in van het rateplan zoals het zichtbaar moet worden voor de gast. Online en bijvoorbeeld in correspondentie.
AfbeeldingVoeg eventueel een afbeelding toe aan het rateplan.
PrijzenSelecteer de prijzen waarop het rateplan van toepassing moet zijn.
Online beschrijvingBeschrijf hier eventueel de voorwaarden van het rateplan uitgebreider.
Specifieke voorwaardenAls er afwijkende voorwaarden zijn m.b.t. de (aan)betaling, dan is dat hier in te stellen.
KostenGeef hier de extra kosten op die van toepassing zijn op het rateplan


Klik op [Opslaan en sluiten].Rateplan koppelen aan channel of channelmanager

Als 'Eigen gebruik' is uit gevinkt dan verschijnt er een extra tabblad [Prijsinfo]. In dit venster zijn extra aanpassingen mogelijk om de prijs richting de channelmanagers te sturen.Policy type en Mealtype kunnen worden uitgelezen door de channelmanagers Qenner en Nextpax.

Bij het tabblad [Kosten] kunnen kosten uit Bookzo worden ingesteld. Deze kosten matcht Bookzo dan als voorkeur.Het ID van het rateplan vind je bij Onderhoud- Rateplans:

Mocht de kolom ID missen, dan kun je deze toevoegen door in de kolommen op de rechtermuisknop te kiezen voor Veldkiezer, vervolgens kun je de kolom ID naar de juiste plaats slepen. 


Rateplan toewijzen in de reservering

Bij de reservering is er een kolom 'Rateplan'. Indien er bij de prijsberekening een rateplan mogelijk is worden alle beschikbare rateplans in deze kolom geladen. Na het kiezen van het rateplan wordt de prijs hierop aangepast. In de kolom is terug te zien welk rateplan is toegepast.Bij 'Instellingen > Algemeen' is aan te vinken of het verplicht is om een rateplan te kiezen.Indien aangevinkt wordt onderstaand venster getoond bij het maken van een nieuwe reservering. Er moet dan een keuze gemaakt worden uit een van beide rateplans voordat de reservering verder gemaakt kan worden.