Het is mogelijk om de prijzen van de accommodaties automatisch af te ronden.


Ga naar Instellingen > Instellingen > Algemeen.

Bij Prijzen afronden kunt u kiezen uit:

  • Niet afronden
  • Afronden op 50 Cent
  • Afronden op hele Euro's
  • Afronden op 5 Euro


Er wordt naar boven afgerond.
Deze functie is met name handig als u prijzen invoert op basis van nachtprijzen.

  • Een week kost bijvoorbeeld € 375,-.
  • U voert dan een nachtprijs is van € 53,57. 
  • Niet afgerond komt dit op € 374,99.
  • Afgerond op € 375,-