Het kan zijn dat uw gasten geen bevestigingen ontvangen omdat deze berichten in de Ongewenste Email (spam) raken. In dit artikel leest u hoe u kunt testen of dit gebeurt en wat u kunt doen om dit te voorkomen.


Test hoe groot de kans is dat de e-mail in de 'Ongewenste e-mail' terecht komt

Via de website https://www.mail-tester.com kunt u testen hoe groot de kans is dat uw e-mail in de Ongewenste E-mail terecht komt. Dit doet u door een (test) reservering te maken in Bookzo en vanuit hier een bevestiging te mailen naar het e-mailadres wat u op de website ziet. Vervolgens laat de website zien hoe 'betrouwbaar' de mail is voor uw gasten.


Het e-mail adres waar u de mail heen moet sturen, ziet u als volgt op de website:
U kopieert dit e-mail adres naar Bookzo, zodat u de bevestiging naar het e-mailadres van de website stuurt.
Wanneer uw score erg laag is kunt u contact opnemen met de aanbieder van uw e-mailserver. Na het uitvoeren van de test krijgt u ook tips om de score te verbeteren.


Mocht uw aanbieder niets voor u kunnen verbeteren dan is het ook mogelijk om via Bookzo een e-mailserver te nemen. Dit is een kleine aanpassing in uw abonnement(kosten). De betrouwbaarheid van de mail is erg hoog en de kans dat uw mail bij uw gasten in de Ongewenste Email komt erg klein. 


Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.