Gasten

Gasten/klanten aanmaken
Ga naar Stamgegevens > Gasten en klik op Nieuw.  Automatisch wordt er een relatienummer aangemaakt.  Alle gegevens die bekend zijn over de nieuwe gast ...
Ma, 30 Mei, 2022 om 10:56 AM
Gasten exporten naar Excel
Het is mogelijk om het gastenbestand te exporteren naar Excel. Ga naar Stamgegevens > Gasten Klik op een willekeurige kolom > rechtermuis > ve...
Vr, 13 Okt, 2017 om 3:31 PM
Gebruikers aanmaken
Het is mogelijk om meerdere gebruikers aan te maken en verschillende rechten aan een gebruiker toe te wijzen. Zo kunt u instellen dat een medewerker van de ...
Wo, 27 Nov, 2019 om 1:53 PM