Ga naar Rapportage > Gasten > Aanwezigheidslijst om een aanwezigheidslijst te maken. Deze is in te stellen met de onderstaande parameters.
Met status reservering:toont alleen gefactureerde reserveringen op de lijst.
Alleen ingecheckt:toont alleen de reserveringen welke zijn ingecheckt.
Toon reizigers:toont ook alle (mede)reizigers.
Toon kostenregels:    toont ook alle extra kostenregels van de reservering.
Accommodatie per pagina:maakt per accommodatie een pagina.
Alleen optionele kosten:toont alleen de optionele kostenregels van de reservering.