Ga naar Rapportage > Accommodaties > Omzetverloop om het rapport te maken.

Vul bij Parameters het jaar in waarover het rapport gemaakt moet worden


Dit rapport toont de huuromzet per week en wordt vergeleken met de omzet van het jaar ervoor.

De getoonde bedragen zijn inclusief BTW.