Ga naar Rapportage > Accommodaties > Omzetverloop om het rapport te maken.

Vul bij Parameters het jaar in waarover het rapport gemaakt moet worden


Dit rapport toont de omzet per week en wordt vergeleken met de omzet van het jaar ervoor.