Via Rapportage > Accommodaties > Omzetoverzicht is een compleet omzetoverzicht te maken. Dit rapport kunt u bijvoorbeeld gebruiken om maandelijks uw administratie bij te werken.


Vul bij de parameters de datums in waarvoor u een omzetoverzicht wilt maken.

Klik daarna op [Verzenden] om het rapport te maken.


Alleen daadwerkelijk gefactureerde (Definitief) omzet wordt in dit rapport getoond.


Heeft u een koppeling met de kassa, dan worden ook alle geboekte bedragen vanuit de kassa in dit overzicht getoond.