Ga naar Stamgegevens > Gasten en klik op Nieuw

Vul de postcode in en klik op [tab], de straat en plaats wordt automatisch opgezocht en ingevoerd*.Wilt u een postcode invoeren van een ander land. Wijzig dan eerst het land. 

Vervolgens kunt u de buitenlandse postcode invoeren, deze is echter niet gekoppeld aan een postcodeboek.* De koppeling met het postcodeboek werkt alleen met licenties die via de login wordt opgehaald.