Via Rapportage > Facturen > Geboekt vanuit de kassa is het mogelijk om dagelijks een overzicht te maken van de kosten die geboekt zijn via de kassa.


  • Vul bij de parameters een datum in.
  • Kies bij Uit te sluiten voor de Groep die is gekoppeld aan de betaalwijze van de kassa.
  • Klik op Verzenden.


Daarna wordt een rapport gegenereerd met alle kosten die via de kassa zijn geboekt. Inclusief kosten die op rekening zijn gezet (op naam van de gast of op kamernummer).


Wordt het veld 'Uit te sluiten' leeg gelaten, dan blijft alleen het totaalbedrag over wat op rekening is geboekt. Staat er niets op rekening, dan is het totaalbedrag € 0,00.