Reserveringen

Tabblad reserveringen
Zoeken Op het tabblad reserveringen kunt u snel zoeken naar reserveringen, geef een tekst in bovenin het scherm om in alle zichtbare velden te zoeken. Om v...
Ma, 27 Feb, 2017 om 3:52 PM
Reserveringen exporteren
Het is mogelijk om reserveringen uit Bookzo te exporteren naar Excel. Geef boven in het scherm bij 'Reserveringen vanaf' de datum op vanaf wannee...
Vr, 13 Okt, 2017 om 3:25 PM