Zoeken

Op het tabblad reserveringen kunt u snel zoeken naar reserveringen, geef een tekst in bovenin het scherm om in alle zichtbare velden te zoeken. Om velden te verwijderen of toe te voegen kunt u de 'Veldkiezer' gebruiken, klik met de rechtermuisknop op een van de kolomkoppen en kies voor 'Veldkiezer'. Vervolgens kunt u kolommen naar de veldkiezer slepen om deze uit het overzicht te verwijderen, of u sleept ze vanuit de veldkiezer naar de kolommen om hem toe te voegen.


Filteren

Klikt met de rechtermuisknop op de kolommen en kies voor 'Toon autofilter rij', Nu kunt u een waarde typen onder de kolom om daarop te filteren. Als u met de muis boven een kolom hangt ziet u een klein trechtertje, als u hier op klikt krijgt u de mogelijkheid om een waarde te kiezen uit 1 van de beschikbare waardes in die kolom.


Sorteren

U kunt sorteren op een kolom door op de kolomkop te klkken, klikt u een tweede keer dan wordt de sortering omgedraaid. 


Groeperen

Sleep een kolom naar 'sleep hier een kolom heen om te groeperen op die kolom' om op deze kolom te groeperen, u kunt dit weer ongedaan maken door de kolom terug te slepen tussen de andere kolommen.


Export excel

U kunt met uw rechtermuisknop op de regels klikken om het overzicht te exporteren naar Excel.