Middels het 'Pickup rapport' is te zien op welke datum een boeking is gemaakt voor een specifieke periode. De reservering wordt per dag uitgesplitst.In bovenstaand voorbeeld zien we dat er op 17 maart reserveringen zijn gemaakt die voor 1, 2, 3, 8, 9 en 10 april van toepassing zijn.


De kolom bezetting geeft de bezetting aan voor die dag.

De kolom verhuurde objecten geeft aan hoeveel objecten er voor die dag verhuurd zijn.

Pickup geeft aan hoeveel boekingen er voor die dag gemaakt zijn.

Omzet geeft de huuromzet van die dag aan.

Pickup geeft de waarde van de huur op die dag.