Start a new topic

Opzoeken geo codes t.b.v. Google maps

Soms wordt de accommodatie niet op de juiste plek getoond op Google maps.

Gebruik onderstaande site om de juiste geo code op te zoeken:

1 Comment

Url werkt niet meer dit is de juiste:  Google Developers (developers-dot-devsite-v2-prod.appspot.com) 

Login to post a comment